Zvolte si oblast:

Adaptační strategie Dobrovolného svazku obcí Čistý jihovýchod na změny klimatu

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Projekt
Kraj Jihomoravský kraj
Název programuŽivotní prostředí
Název projektuAdaptační strategie Dobrovolného svazku obcí Čistý jihovýchod na změny klimatu
Internetové stránky projektu

https://www.hantaly.cz/dso-projekt/adaptacni-strategie-dso-cisty-jihovychod-na-zmeny-klimatu/

Číslo projektu3194100033
Realizátor projektu

DOBROVOLNÝ SVAZEK OBCÍ ČISTÝ JIHOVÝCHOD

Partner projektu z ČR

Svaz moderní energetiky, z.s.

Status

V realizaci od 09/2020

Popis projektu

Cílem projektu je vytvoření adaptační strategie pro území spadající do Dobrovolného svazu obcí Čistý Jihovýchod. Cílem projektu je včasně udržovat a snižovat zranitelnost ekosystémů a zvyšovat jejich odolnost vůči přímým a nepřímým dopadům změny klimatu, aniž by byla ohrožena kvalita životního prostředí, bezpečnost obyvatel a hospodářský a sociální potenciál společnosti

Celkové způsobilé výdaje projektu

562 000 Kč 

Schválený grant

505 800,00 Kč (90 %)