Zvolte si oblast:

Kosteliska - obnova nivních biotopů

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Projekt
Kraj Jihomoravský kraj
Název programuŽivotní prostředí
Název projektuKosteliska - obnova nivních biotopů
Číslo projektu3201200023
Realizátor projektu

Česká společnost ornitologická - Jihomoravská pobočka

Partner projektu z ČR

Biologické centrum Akademie věd ČR, v.v.i.

Česká společnost ornitologická,

Slovenská ornitologická společnost´/BirdLife Slovensko občianske združenie

Status

V realizaci od 09/2021

Celkové způsobilé výdaje projektu

4 161 818 Kč

Schválený grant

3 745 636,20 Kč (90 %)

Stručné shrnutí projektu:

Cílem projektu je

  • výrazně zvýšit biodiverzitu na území nově vznikajícího ptačího parku Kosteliska na ploše min. 8 ha;
  • nastartovat zde dlouhodobě udržitelný management směřující k výraznému potlačení invazních druhů;
  • obnovit a rozšířit přírodně cenné biotopy a zlepšit podmínky pro vzácné a chráněné druhy rostlin a živočichů.

Realizovaná opatření budou zároveň vhodným způsobem prezentována široké veřejnosti s cílem zvýšit její povědomí o tomto území a nutnosti ochrany a péče o makřadní biotopy.