Zvolte si oblast:

Tvorba adaptační strategie ve městě Úštěk

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Projekt
Kraj Olomoucký kraj
Název programuŽivotní prostředí
Název projektuTvorba adaptační strategie ve městě Úštěk
Číslo projektu3194100045
Realizátor projektu

Město Úštěk

Partner projektu z donorského státu

Town Hainichen

Status

V realizaci od 09/2020

Celkové způsobilé výdaje projektu

1 280 820 Kč

Schválený grant

1 152 738,08 Kč (90 %)

Stručné shrnutí projektu:

Cílem projektu je vytvoření adaptační strategie pro obec Úštěk. Projekt má přispět k vytvoření bezpečné, stabilní, inkluzivní a udržitelné krajiny. Jedná se o návrh postupu, který sníží dopad změny klimatu - obsahuje také opatření týkající se ekosystému, vzdělávání a hospodářství.