Zvolte si oblast:

Adaptační strategie prioritních oblastí Pardubického kraje - východ

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Projekt
Kraj Pardubický kraj
Název programuŽivotní prostředí
Název projektuAdaptační strategie prioritních oblastí Pardubického kraje - východ
Číslo projektu3194100004
Realizátor projektu

Institut environmentálních výzkumů a aplikací, zapsaný ústav

Partner projektu z ČR

Krajský úřad Pardubického kraje

Status

V realizaci od 09/2020

Celkové způsobilé výdaje projektu

1 164 382,84 Kč

Schválený grant

1 047 944,56 Kč (90 %)

Stručné shrnutí projektu:

Cílem projektu je vytvoření adaptační strategie pro Pardubický kraj - oblast východ. Dokument poskytne strategické údaje všem subjektům, které jsou zapojeny do aktivit zaměřených do přizpůsobení se změně klimatu. Projekt, který bude integrovat dříve vytvořené technické materiály a data, se zaměří na dvě vybrané prioritní oblasti o rozloze 58,5 km2.