Zvolte si oblast:

CarbonCLEAN® Projekt demonstračního poloprovozu odstraňování farmak z odpadních vod

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Projekt
Kraj Jihočeský kraj, Středočeský kraj, Ústecký kraj, Liberecký kraj, Královehradecký kraj, Olomoucký kraj, Moravskoslezský kraj
Název programuŽivotní prostředí
Název projektuCarbonCLEAN® Projekt demonstračního poloprovozu odstraňování farmak z odpadních vod
Číslo projektu3213200007
Realizátor projektu

AIVOTEC s.r.o.

Partner projektu z ČR
  • Univerzita Jana Evangelisty Purkyně,
  • Ostravské vodárny a kanalizace a.s.,
  • Krajská nemocnice Tomáše Bati, a.s.
Status

V realizaci od 03/2022

Celkové způsobilé výdaje projektu

5 783 330,72 Kč

Schválený grant

4 424 247,99 Kč

Stručné shrnutí projektu:

Cílem projektu je v demonstrativním poloprovozu prokázat účinnost odstraňování vybraných farmak na reálné odpadní vodě a v reálných technologických podmínkách ČOV a zjistit případnou potřebu dílčích technologických úprav filtračního zařízení tak, aby mohlo nasazeno do běžného provozu. Technicky budou použity vyměnitelné textilní filtry se sorbentem CarbonCLEAN®, což je materiál na bázi biohlu původně vyvinutý společností žadatele. Současné čistírny odpadních vod nejsou pro odstraňování moderních polutantů vybaveny a na trhu zatím nejsou k dispozici vhodná technická řešení. Cílem projektu je tento stav změnit a nabídnou dostupné a provozně bezpečné řešení. Cílem projektu na poloprovozním pilotním zařízení ověřit provozní účinnost a efektivitu odstraňování polutantů ve formě farmak, jejich reziduí a hormonálních přípravků, které není schopna odstranit (a) konvenční komunální čistírna odpadních vod a (b) areálová nemocniční čistírna odpadních vod. V obou případech dojde v případě úspěšného dokončení projektu k omezení znečištění povrchových vod s rizikem pro ekosystémy s tím, že zařízení bude moci být standardně vyráběno a instalováno do dalších ČOV.