Zvolte si oblast:

Klima-adaptační strategie pro území MAS Via rustica

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Projekt
Kraj kraj Vysočina
Název programuŽivotní prostředí
Název projektuKlima-adaptační strategie pro území MAS Via rustica
Číslo projektu3194100042
Realizátor projektu

Národní ústav pro integrovanou krajinu, z.ú.

Partner projektu z ČR
  • MAS Via rustica, z.s.
  • Živá voda, z.s.
  • Legend of Earth, z.s.
  • Český svaz ochránců přírody - ZO ČSOP Pacov
  • ESA - ESERO
  • Svaz moderní energetiky a Aliance pro energetickou soběstačnost
Status

V realizaci od 09/2020

Popis projektu

The aim of the project is to create an adaptation strategy for the area falling under the Local action group Via rustica (750 km2). C-A strategies for the territory of the Via rustica LAG will be based on European and national adaptation strategies and will be applied in a specific territory with specific measures that should have an impact on reducing the risks and impacts associated with climate change.

Celkové způsobilé výdaje projektu

1 300 000 Kč

Schválený grant

1 170 000,00 Kč (90 %)