Zvolte si oblast:

Detailní monitoring polycyklických aromatických uhlovodíků v návaznosti na zpřesnění PZKO zóny Jihovýchod CZ06Z 2020+

odbor 58 - Mezinárodní vztahy
odbor 58 - Mezinárodní vztahy

Vydáno

Projekt
Kraj kraj Vysočina, Jihomoravský kraj
Název programuŽivotní prostředí
Název projektuDetailní monitoring polycyklických aromatických uhlovodíků v návaznosti na zpřesnění PZKO zóny Jihovýchod CZ06Z 2020+
Internetové stránky projektu

https://monitoringpau.cz/

Číslo projektu3202100008
Realizátor projektu

Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.

Partner projektu z donorského státu

N/A

Partner projektu z ČR

Bucek s.r.o.

Status

Předpokládaná doba realizace: 5/2021–4/2024

Popis projektu

Polycyklické aromatické uhlovodíky v ovzduší je třeba monitorovat  


Znečištění ovzduší polycyklickými aromatickými uhlovodíky (PAU) je vysoce aktuální a sledované téma. Důvodem je fakt, že některé PAU mají závažné dopady na zdraví člověka včetně karcinogenních účinků a naměřené hodnoty benzo[a]pyrenu (BaP) na mnoha stanicích v České republice pravidelně překračují legislativně stanovený roční imisní limit. 


Cílem projektu je zpracování akčních plánů pro Kraj Vysočina a Jihomoravský kraj, které budou definovat vhodná nová opatření ke snížení koncentrací BaP, čímž dojde ke zpřesnění PZKO zóny Jihovýchod CZ06Z 2020+. Účelem je provedení a vyhodnocení detailního měření koncentrací PAU v čele s BaP na vybraných 60 lokalitách Jihomoravského kraje a 60 lokalitách Kraje Vysočina, na jejichž základě budou vytvořeny akční plány a navržena opatření.
 

Celkové způsobilé výdaje projektu

9 900 000 Kč

Schválený grant

9 900 000 Kč (100 %)