Zvolte si oblast:

Vliv dopravy na znečištění ovzduší v rámci trasy TEN-T Ústí nad Labem – Mělník – Zdiby

odbor 58 - Mezinárodní vztahy
odbor 58 - Mezinárodní vztahy

Vydáno

Aktualizováno 25. 10. 2022
  • Doplnění realizátora projektu do anotace

Projekt
Kraj Středočeský kraj, Ústecký kraj
Název programuŽivotní prostředí
Název projektuVliv dopravy na znečištění ovzduší v rámci trasy TEN-T Ústí nad Labem – Mělník – Zdiby
Internetové stránky projektu

https://www.tentair.cz/

Číslo projektu3202100004
Realizátor projektu

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

Partner projektu z donorského státu

Norsk Energi

Partner projektu z ČR

GetBizDone, s.r.o.
SPOLEČNĚ, z.s.
 

Status

Předpokládaná doba realizace: 7/2021 - 4/2024

Popis projektu

Jaké jsou dopady významných silničních koridorů na okolní města?


Projektu se zabývá měřením kvality ovzduší v rámci trasy Transevropské dopravní sítě (TEN-T) Východní a východostředomořský koridor (hranice ČR/SRN - Praha) a vytvořením 3 akčních plánů ke zmírnění dopadů znečištění ovzduší. 
Okolí koridoru T-ENT je zatíženo znečišťujícími látkami ze silniční, železniční i vodní dopravy. Na základě analýzy území byly na této trase vybrány tři hlavní urbanizované lokality: Praha-Zdiby, Mělník a Ústí nad Labem (počátek trasy, uprostřed, u severní hranice ČR). Každé z těchto sídel má jinou skladbu emisních zdrojů. Je tedy nutné zjistit podíl dopravy na znečištění ovzduší v těchto lokalitách. Všechna města a obce se potýkají s navyšováním automobilové dopravy, (řeší např. agendu výstavby nových logistických center), nemají ale patřičná data z měření, aby mohla přijímat závazná opatření pro své území, která by regulovala výstavby a plány s primárním ohledem na čistotu ovzduší a zlepšení životního prostředí.
 

Celkové způsobilé výdaje projektu

11 068 571,90 Kč

Schválený grant

11 068 571,90 Kč (100 %)