Zvolte si oblast:

Adaptační strategie Dub nad Moravou

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Projekt
Kraj Olomoucký kraj
Název programuŽivotní prostředí
Název projektuAdaptační strategie Dub nad Moravou
Číslo projektu3194100043
Realizátor projektu

Městys Dub nad Moravou

Status

V realizaci od 09/2020

Celkové způsobilé výdaje projektu

1 200 000 Kč

Schválený grant

1 080 000,00 Kč (90 %)

Stručné shrnutí projektu:

Cílem projektu je vyvinout adaptační strategii pro město Dub na Moravou zaměřenou především na problematiku vody v krajině a v obci. Navrhovaná adaptační strategie se zaměří na restaurování mozaiky krajiny v této oblasti. Nezbytnou podmínkou této obnovy je řešení napjaté vodní bilance vodních toků Morávka, Ostřičná, Mlýnský potok a Steklá.