Zvolte si oblast:

Náves Heřmanice, ulice k Návsi

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Projekt
Kraj Moravskoslezský kraj
Název programuŽivotní prostředí
Název projektuNáves Heřmanice, ulice k Návsi
Číslo projektu3204200012
Status

v realizaci

Celkové způsobilé výdaje projektu

12 942 087,40 Kč

Schválený grant

11 647 878,66 Kč

Cílem projektu je pomocí komplexní proměny prostoru zlepšit ekologickou (vsakování dešťových vod, výsadba zeleně, biologická rozmanitost) i sociální (veřejný prostor podporující komunitní život) udržitelnost tohoto místa a okolí.