Zvolte si oblast:

Adaptační strategie města Litovel na změny klimatu

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Aktualizováno 25. 10. 2022
  • Doplnění realizátora projektu do anotace

Projekt
Kraj Olomoucký kraj
Název programuŽivotní prostředí
Název projektuAdaptační strategie města Litovel na změny klimatu
Číslo projektu3194100028
Realizátor projektu

Město Litovel

Partner projektu z donorského státu

NORCE – Norwegian Research Centre AS

Partner projektu z ČR
  • Svaz moderní energetiky, z.s.
  • MVO Ľudia a voda
Status

V realizaci od 09/2020

Popis projektu

Cílem projektu je vytvoření adaptační strategie pro město Litovel. Hlavním přínosem tohoto projektu je definice dlouhodobého strategického přístupu, včetně určení konkrétních opatření, která budou realizována na místní úrovni.

Celkové způsobilé výdaje projektu

435 600,00 Kč

Schválený grant

392 040,00 Kč (90 %)