Zvolte si oblast:

Příměstský park jako nástroj pro snižování dopadů klimatické změny

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Projekt
Kraj Hlavní město Praha
Název programuŽivotní prostředí
Název projektuPříměstský park jako nástroj pro snižování dopadů klimatické změny
Internetové stránky projektu

https://iprpraha.cz/stranka/4119/primestsky-park-nastroj-pro-snizovani-dopadu-klimaticke-zmeny

Číslo projektu3204200017
Realizátor projektu

Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy

Partner projektu z donorského státu

Arkitektur- og designhogskolen i Oslo (AHO)

The EUROPARC Federation

Status

v realizaci

Celkové způsobilé výdaje projektu

11 930 582,00 Kč

Schválený grant

10 737 523,80 Kč

Cílem projektu je podporou konkrétního opatření – koncepční přípravy plánovaného Příměstského parku Soutok – dosáhnout závazku hl. města Prahy ke snížení emisí CO2 nejméně o 40 % do roku 2030 a zvýšení odolnosti vůči dopadům změny klimatu. Udržitelný a citlivý rozvoj příměstské krajiny formou parků je jedním ze strategických opatření hl. města, jak zajistit koordinovanou a synergickou správu území a je jedním z prvků multifunkčního systému zelené infrastruktury města.