Zvolte si oblast:

Realizace opatření ke zlepšení stavu biotopu druhů z Červených seznamů v oblasti středního Pojihlaví

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Projekt
Kraj Jihomoravský kraj
Název programuŽivotní prostředí
Název projektuRealizace opatření ke zlepšení stavu biotopu druhů z Červených seznamů v oblasti středního Pojihlaví
Číslo projektu3201200006
Realizátor projektu

Pozemkový spolek Koniklec

Partner projektu z ČR

Bratislavské regionálne ochranárske združenie - BROZ

Česká společnost ornitologická - Jihomoravská pobočka

ZO ČSOP Pozemkový spolek Hády

Status

V realizaci od 04/2021

Celkové způsobilé výdaje projektu

5 341 105 Kč

Schválený grant

4 806 994,50 Kč (90 %)

Stručné shrnutí projektu:

Cílem projektu je pečlivé provedení naplánovaných 22 typů opatření na ochranu ohrožených druhů uvedených v Červených seznamech na celkem 14 lokalitách v oblasti středního Pojihlaví.

Účelem projektu je dlouhodobé zachování, zlepšení stavu či obnova přirozených biotopů jmenovitě uvedených druhů z Červených seznamů na všech přírodně cenných lokalitách zařazených do projektu.