Zvolte si oblast:

Adaptační strategie města Vsetín

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Projekt
Kraj Zlínský kraj
Název programuŽivotní prostředí
Název projektuAdaptační strategie města Vsetín
Číslo projektu3194100013
Realizátor projektu

Město Vsetín

Status

V realizaci od 09/2020

Celkové způsobilé výdaje projektu

785 290 Kč

Schválený grant

706 761,00 Kč (90 %)

Stručné shrnutí projektu:

Cílem projektu je vytvořit adaptační strategii pro město Vsetín, která bude brát v potaz všechny rizikové faktory změny klimatu pro toto město. Součástí projektu je vytvoření akčního plánu s návrhy vhodných opatření investičního i neinvestičního typu.