Zvolte si oblast:

Zachraňme sýčka

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Projekt
Kraj Celostátní působnost
Název programuŽivotní prostředí
Název projektuZachraňme sýčka
Číslo projektu3201200009
Realizátor projektu

Česká společnost ornitologická

Status

V realizaci od 04/2021

Celkové způsobilé výdaje projektu

4 962 141,39 Kč

Schválený grant

4 465 927,25 Kč (90 %)

Stručné shrnutí projektu:

Cílem projektu je zahájení realizace schváleného Záchranného programu pro sýčka obecného (Athene noctua) v České republice (AOPK ČR 2020) a naplnění jeho střednědobých cílů, tedy zvrátit klesající trend vývoje početnosti v Česku.