Zvolte si oblast:

Analytické metody pro identifikaci nových prioritních polutantů ve vodním prostředí Povodí Moravy, s.p.

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Aktualizováno 20. 3. 2023 11:30
  • Opravena výše grantu

Projekt
Kraj Jihomoravský kraj
Název programuŽivotní prostředí
Název projektuAnalytické metody pro identifikaci nových prioritních polutantů ve vodním prostředí Povodí Moravy, s.p.
Číslo projektu3223100003
Realizátor projektu

Povodí Moravy, státní podnik

Status

V realizaci od 12/2022

Schválený grant

14 290 200,00 Kč

Stručné shrnutí projektu:

Cílem projektu je zahrnutí sledovaných nových látek do programu monitoringu vod s výstupem exportu dat do databáze Arrow a hodnocení získaných dat dle legislativy. Tento cíl i výstup může být dosažen rutinním měřením nových látek a zajištěním vhodné technické infrastruktury včetně vytvoření dokonalejších analytických metod, jejich validace a verifikace v podmínkách žadatele - Povodí Moravy, s.p.