Zvolte si oblast:

Adaptační strategie statutárního města Jihlavy

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Projekt
Kraj kraj Vysočina
Název programuŽivotní prostředí
Název projektuAdaptační strategie statutárního města Jihlavy
Číslo projektu3194100018
Realizátor projektu

Statutární město Jihlava

Status

V realizaci od 09/2020

Celkové způsobilé výdaje projektu

1 444 439,99 Kč

Schválený grant

1 299 995,99 Kč (90 %)

Stručné shrnutí projektu:

Cílem tohoto projektu je vytvoření adaptační strategie jako základního nástroje umožňujícího dlouhodobý strategický a systematický přístup ke změně klimatu s přihlédnutím k podmínkám města Jihlava