Zvolte si oblast:

Bezpečná hnízdiště pro raroha velkého v zemědělské krajině v ČR

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Projekt
Kraj Celostátní působnost
Název programuŽivotní prostředí
Název projektuBezpečná hnízdiště pro raroha velkého v zemědělské krajině v ČR
Číslo projektu3201200013
Realizátor projektu

Muzeum města Ústí nad Labem, příspěvková organizace

Partner projektu z ČR

Česká společnost ornitologická - Jihomoravská pobočka, z.s.

Ochrana dravcov na Slovensku

Status

V reaizaci od 04/2021

Celkové způsobilé výdaje projektu

1 140 338,19 Kč

Schválený grant

1 026 304,37 Kč (90 %)

Stručné shrnutí projektu:

Cílem projektu je zajištění bezpečných hnízdišť pro raroha velkého (Falco cherrug) v zemědělské krajině jižní a střední Moravy a dolního Poohří.

A sledování efektivity tohoto opatření pomocí fotopastí.