Zvolte si oblast:

Adaptační strategie přizpůsobení se změnám klimatu pro území MAS Podlipansko, o.p.s.

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Projekt
Kraj Středočeský kraj
Název programuŽivotní prostředí
Název projektuAdaptační strategie přizpůsobení se změnám klimatu pro území MAS Podlipansko, o.p.s.
Číslo projektu3194100037
Realizátor projektu

MAS Podlipansko, o.p.s.

Partner projektu z ČR
  • Radim Kotrba,
  • Obec Kostelní Lhota,
  • Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i.
Status

V realizaci od 09/2020

Celkové způsobilé výdaje projektu

1 441 102 Kč

Schválený grant

1 296 991,80 Kč (90 %)

Stručné shrnutí projektu:

Cílem projektu je vytvoření adaptační strategie pro oblast spadající pod místní akční skupinu – MAS Podlipansko. Obce v této lokalitě čelí problémům souvisejícím se změnou klimatu a to zejména v oblasti vodního hospodářství - přívalové deště, dlouhodobá sucha, špatné hospodaření s dešťovou vodou. Cílem projektu je vytvoření strategického dokumentu, který tuto situaci zohlední a navrhne vhodná opatření.