Zvolte si oblast:

Revitalizace cenných přírodních lokalit v k.ú. Roztoky, Žalov a Únětice

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Projekt
Kraj Středočeský kraj
Název programuŽivotní prostředí
Název projektuRevitalizace cenných přírodních lokalit v k.ú. Roztoky, Žalov a Únětice
Číslo projektu3201200015
Realizátor projektu

Jestřábník, spolek pro ochranu přírody a krajiny

Status

V realizaci od 04/2021

Celkové způsobilé výdaje projektu

574 170 Kč

Schválený grant

516 753 Kč (90 %)

Stručné shrnutí projektu:

Cílem projektu je:

  • zastavení procesů degradace mozaiky společenstev suchých vřesovišť, skalních stepí a mezofilních ovsíkových luk;
  • upevnění jejich přirozených stabilizačních mechanismů;
  • vytvoření podmínek pro zachování ohrožených druhů pomocí ochrany biotopu starého vysokokmen. extenziv. sadu;
  • snížení tlaku invazivních dřevin a ruderálních plevelů;
  • podpora jemnozrnné krajinné mozaiky.