Zvolte si oblast:

Podpora výskytu tisu červeného v Libereckém kraji

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Projekt
Kraj Liberecký kraj
Název programuŽivotní prostředí
Název projektuPodpora výskytu tisu červeného v Libereckém kraji
Číslo projektu3201200011
Realizátor projektu

Čmelák - Společnost přátel přírody z.s.

Status

V realizaci od 04/2021

Celkové způsobilé výdaje projektu

3 036 538,79 Kč

Schválený grant

2 732 884,91 Kč (90 %)

Stručné shrnutí projektu:

Cílem projektu je podpora zvláště chráněného, silně ohroženého druhu dřeviny - tisu červeného - pomocí výsadby sazenic tisu, zmapování stavu tisu, doplnění databáze, zpracování odborné studie a osvětou veřejnosti.