Zvolte si oblast:

Hartecká stezka - rozšíření populace silně ohrožených obojživelníků a plazů

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Projekt
Kraj Pardubický kraj
Název programuŽivotní prostředí
Název projektuHartecká stezka - rozšíření populace silně ohrožených obojživelníků a plazů
Číslo projektu3201200007
Realizátor projektu

Společnost pro zachování a obnovu biodiverzity, z.ú.

Status

V realizaci od 04/2021

Celkové způsobilé výdaje projektu

480 450 Kč

Schválený grant

432 450 Kč (90 %)

Stručné shrnutí projektu:

Cílem projektu je rozšíření populace silně ohrožených obojživelníků a plazů žijících na Hartecké stezce a okolí, a to formou vytvoření nových biotopů vhodných pro jejich rozmnožování.