Zvolte si oblast:

i-AIRP's Identifikace příčin znečišťování ovzduší na českopolské hranici

odbor 58 - Mezinárodní vztahy
odbor 58 - Mezinárodní vztahy

Vydáno

Projekt
Kraj Moravskoslezský kraj
Název programuŽivotní prostředí
Název projektui-AIRP's Identifikace příčin znečišťování ovzduší na českopolské hranici
Internetové stránky projektu

https://i-air.eu/

Číslo projektu3202100005
Realizátor projektu

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

Partner projektu z donorského státu

N/A

Partner projektu z ČR

Beepartners a.s.

Čisté nebe o.p.s.

Regionální sdružení Těšínské Slezsko

Status

Předpokládaná doba realizace: 4/2021 - 3/2024

Popis projektu

Řešení ochrany ovzduší bez ohledu na hranice státu    


Moravskoslezský kraj a zvláště jeho českopolská hranice patří dlouhodobě mezi území s nejvíce znečištěným ovzduším. Přestože se území kraje intenzivně monitoruje, je obtížné jasně definovat potřebné opatření na jednotlivých zdrojích znečišťování ovzduší, zejména kvůli hustotě osídlení, průmyslové výrobě a specifické morfologii terénu, která propojuje české a polské území. Na hranici se nacházejí větší města, spojená s menšími sídly do charakteristické Slezské zástavby. Každá tato lokalita má "vlastní" problémy se zdroji znečišťování ovzduší. Akční plány, které vzniknou v rámci předkládaného projektu, pomůžou řešit problém s lokálními zdroji a zároveň přispějí ke snížení znečištění ovzduší v celém regionu. 
 

Celkové způsobilé výdaje projektu

15 104 116,80 Kč

Schválený grant

15 104 116,80 Kč (100 %)