Zvolte si oblast:

Implementace Regionální strategie adaptačních opatření Pardubického kraje (ReSAO)

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Projekt
Kraj Pardubický kraj
Název programuŽivotní prostředí
Název projektuImplementace Regionální strategie adaptačních opatření Pardubického kraje (ReSAO)
Číslo projektu3204200013
Realizátor projektu

Institut environmentálních výzkumů a aplikací, zapsaný ústav

Partner projektu z ČR

Regionální rozvojová agentura Pardubického kraje

ENVICONS s.r.o.

Status

v realizaci

Celkové způsobilé výdaje projektu

25 801 862,00 Kč

Schválený grant

23 221 675,80 Kč

Cílem projektu je Implementace Regionální strategie adaptačních opatření Pardubického kraje (dále ReSAO). Předmětem předkládaného projektu je výběr a zpracování dalších 10 prioritních oblastí do fáze návrhů opatření, tedy zpracování územních a sídelních studií z pohledu prevence před negativními vlivy změny klimatu především ve volné krajině s přesahem i do urbánních ekosystémů.