Zvolte si oblast:

Budování zelené infrastruktury v Ostravě -Radvanicích a Bartovicích – etapa B

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Projekt
Kraj Moravskoslezský kraj
Název programuProgram Životní prostředí
Název projektuBudování zelené infrastruktury v Ostravě -Radvanicích a Bartovicích – etapa B
Číslo projektu3204200004
Realizátor projektu

Statutární město Ostrava

Status

v realizaci

Celkové způsobilé výdaje projektu

11 820 785,28 Kč

Schválený grant

10 638 706,74 Kč 

Cílem projektu je budování zelené infrastruktury s cílem záchytu škodlivin na území městského obvodu Radvanice a Bartovice. Projekt pozůstává ze sedmi dílčích, logicky navazujících lokalit, které jako celek jednak navazují na již realizované projekty, a jsou dalším krokem v oblasti zkvalitnění ovzduší a sídelní zeleně na území tohoto městského obvodu.