Zvolte si oblast:

Podpora biodiverzity lesních lokalit prostřednictvím pozemkových spolků

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Projekt
Kraj Celostátní působnost
Název programuŽivotní prostředí
Název projektuPodpora biodiverzity lesních lokalit prostřednictvím pozemkových spolků
Číslo projektu3201200010
Realizátor projektu

Český svaz ochránců přírody

Partner projektu z ČR

Hamerský potok z.s.,

ZO ČSOP Vlašim

Status

V realizaci od 04/2021

Celkové způsobilé výdaje projektu

1 196 430 Kč

Schválený grant

1 076 787 Kč (90 %)

Stručné shrnutí projektu:

Cílem projektu je na 3 lesních lokalitách v péči pozemkových spolků zajistit optimální podmínky pro přežití vzácných druhů rostlin a živočichů.

Cestou k tomu jsou především dosadby cílových druhů dřevin a ochrana výsadeb a zmlazení těctho dřevin před okusem.