Zvolte si oblast:

Centrální ptačník a okrajové tůně na Josefovských loukách

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Projekt
Kraj Královehradecký kraj
Název programuŽivotní prostředí
Název projektuCentrální ptačník a okrajové tůně na Josefovských loukách
Číslo projektu3201200022
Realizátor projektu

Česká společnost ornitologická

Partner projektu z ČR

ZO ČSOP JARO Jaroměř

Status

V realizaci od 09/2021

Celkové způsobilé výdaje projektu

4 089 539 Kč

Schválený grant

3 680 585 Kč (90 %)

Stručné shrnutí projektu:

Cílem projektu je

  • podstatně rozšířit životní prostředí prioritních druhů ptáků ptačího parku, zde zaznamenaných obojživelníků a vážek z Červených seznamů České republiky pomocí hloubených tůní o celkové rozloze 3,11 ha za účelem vytvoření silných a stabilních populací;
  • podpořit ohrožené biotopy makrofytní vegetace stojatých vod;
  • informovat o důležitosti biodiversity a opatřeních na jejich podporu.