Zvolte si oblast:

Adaptační strategie pro Liberec

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Projekt
Kraj Liberecký kraj
Název programuŽivotní prostředí
Název projektuAdaptační strategie pro Liberec
Číslo projektu3194100006
Realizátor projektu

Realizátor projektu: Statutární město Liberec

Status

V realizaci od 09/2020

Celkové způsobilé výdaje projektu

1 380 000 Kč

Schválený grant

1 242 000,00 Kč (90 %)

Stručné shrnutí projektu:

Cílem projektu je vytvoření adaptační strategie pro město Liberec a snížení negativního dopadu změn klimatu na místní obyvatele. Výstupy získané při analýze území a zpracování adaptační strategie budou použity v dalších koncepčních a strategických dokumentech města.