Zvolte si oblast:

Podpora biodiverzity mokřadních lokalit prostřednictvím pozemkových spolků

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Projekt
Kraj Celostátní působnost
Název programuŽivotní prostředí
Název projektuPodpora biodiverzity mokřadních lokalit prostřednictvím pozemkových spolků
Číslo projektu3201200018
Realizátor projektu

Český svaz ochránců přírody

Partner projektu z ČR

Hamerský potok z.s.,

Pálečský statek, z.s.,

Pobočka České společnosti ornitologické na Vysočině,

ZO Českého svazu ochránců přírody Kněžice,

ZO ČSOP Vlašim.

Status

V realizaci od 04/2021

Celkové způsobilé výdaje projektu

3 253 438,56 Kč

Schválený grant

2 928 094,70 Kč (90 %)

Stručné shrnutí projektu:

Cílem projektu je na 14 mokřadních lokalitách v péči pozemkových spolků zajistit optimální podmínky pro přežití vzácných druhů rostlin a živočichů.

Cestou k tomu je soubor opatření, zahrnující zejména údržbu či obnovu bezlesí a zřizování tůní.