Zvolte si oblast:

Obnova lučních biotopů v Libereckém kraji se zaměřením na podporu biodiverzity vybraných druhů rostlin z červených seznamů ČR - 2021-2023

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Projekt
Kraj Liberecký kraj
Název programuŽivotní prostředí
Název projektuObnova lučních biotopů v Libereckém kraji se zaměřením na podporu biodiverzity vybraných druhů rostlin z červených seznamů ČR - 2021-2023
Číslo projektu3201200012
Realizátor projektu

Čmelák - Společnost přátel přírody z.s.

Status

V realizaci od 04/2021

Celkové způsobilé výdaje projektu

5 777 778 Kč

Schválený grant

5 200 000 Kč (90 %)

Stručné shrnutí projektu:

Cílem projektu je zlepšit stav 12 vybraných lokalit na ploše 10,9 ha prostřednictvím jejich obnovy a zajištění následné péče.

Zároveň chceme připravit obnovu dalších pestrých luk s výskytem chráněných druhů, pomocí jednání s vlastníky, popř. vyhledáním nových lokalit a následující realizací potřebných opatření. Pro pokračování projektu je nutné zajistit další financování, jednat se samosprávami za účelem zajištění údržby, zapojit dobrovolníky a pracovat na osvětě veřejnosti.