Zvolte si oblast:

Adaptační strategie Mikroregionu Kostelecko na klimatickou změnu

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Projekt
Kraj Olomoucký kraj
Název programuŽivotní prostředí
Název projektuAdaptační strategie Mikroregionu Kostelecko na klimatickou změnu
Číslo projektu3194100039
Realizátor projektu

Mikroregion Kostelecko

Partner projektu z donorského státu

NORCE - Norwegian Research Centre

Partner projektu z ČR

Paměť Krajiny

Status

V realizaci od 09/2020

Popis projektu

Cílem projektu je vytvoření adaptační strategie pro oblast spadající do mikroregionu Kostelecko. Hlavním přínosem projektu je vymezení a závazek dlouhodobého strategického přístupu a určení opatření, která navrhovatel projektu provede v souvislosti se změnou klimatu na místní úrovni.

Celkové způsobilé výdaje projektu

443 000,00 Kč

Schválený grant

398 700,00 Kč (90 %)