Zvolte si oblast:

ADAPTAN II - Integrované přístupy adaptace krajiny Moravskoslezského kraje na změnu klimatu

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Projekt
Kraj Moravskoslezský kraj
Název programuŽivotní prostředí
Název projektuADAPTAN II - Integrované přístupy adaptace krajiny Moravskoslezského kraje na změnu klimatu
Internetové stránky projektu

https://www.vut.cz/vav/projekty/detail/32467?aid_redir=1

Číslo projektu3204200006
Realizátor projektu

Vysoké učení technické v Brně

Partner projektu z donorského státu

NIBIO Norwegian Institute of Bioeconomy Research (NO)

Partner projektu z ČR

Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v. v. i.

ARVEN - Akademie rozvoje venkova, z. s.

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Status

V realizaci 

Celkové způsobilé výdaje projektu

26 737 044,- Kč

Schválený grant

24 063 339,60 Kč

Cílem projektu je zpracování dalších fází implementace a realizace adaptačních opatření, přispěje realizacemi k 7 opatřením dle Adaptačnístrategie MSK a vypracuje vzorově pro ostatní kraje celý implementační proces adaptace pro volnou krajinu a příměstské zóny současně s uplatněním integrovaných přístupů dle NAP ČR.