Zvolte si oblast:

Inovativní sorbenty na bázi uhlíku jako účinný způsob dočišťování odpadních vod

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Projekt
Kraj Moravskoslezský kraj, Středočeský kraj
Název programuŽivotní prostředí
Název projektuInovativní sorbenty na bázi uhlíku jako účinný způsob dočišťování odpadních vod
Číslo projektu3213200008
Realizátor projektu

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

Partner projektu z ČR

Slovenská technická univerzita v Bratislavě

Status

V realizaci od 03/2022

Celkové způsobilé výdaje projektu

20 599 575,36 Kč

Schválený grant

15 758 675,14 Kč

Stručné shrnutí projektu:

krajCílem projektu je vývoj technologické poloprovozní jednotky na dočištění odpadních vod od FAS a dalších vybraných látek. Jedná se o společný cíl dvou pracovišť (VŠB-TUO zodpovědná za přípravu sorbentů – biochar, GO-biochar, rGO, vývoj technologické jednotky na chemické syntézy včetně odpadového hospodářství, kompletní analytika sorbentů, STU- vývoj poloprovozní technologie na dočištění odpadních vod od vybraných látek včetně jejich stanovení a následná instalace poloprovozní linky na ČOV Příbram a následné využití vyčištěných vod na závlahy v období letních měsíců.