Zvolte si oblast:

Podpora ohrožených druhů epifytických lišejníků v ovocných výsadbách

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Projekt
Kraj Celostátní působnost
Název programuŽivotní prostředí
Název projektuPodpora ohrožených druhů epifytických lišejníků v ovocných výsadbách
Číslo projektu3201200017
Realizátor projektu

Český svaz ochránců přírody

Partner projektu z ČR

Asociace Brontosaura

Status

V realizaci od 04/2021

Celkové způsobilé výdaje projektu

3 908 120 Kč

Schválený grant

3 517 308 Kč (90 %)

Stručné shrnutí projektu:

Cílem projektu je v rámci biotopu zatravněných ovocných výsadeb podpořit populace již zjištěných druhů lišejníků a zároveň vytvořit podmínky pro kolonizaci dalšími druhy, pro které jsou zatravněné sady vhodným biotopem.