Zvolte si oblast:

Adaptační strategie města Vysoké Mýto

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Projekt
Kraj Pardubický kraj
Název programuŽivotní prostředí
Název projektuAdaptační strategie města Vysoké Mýto
Číslo projektu3194100023
Realizátor projektu

Město Vysoké Mýto

Status

V realizaci od 12/2020

Celkové způsobilé výdaje projektu

527 741,40 Kč

Schválený grant

474 967,22 (90 %)

Stručné shrnutí projektu:

Cílem projektu je vytvořit adaptační strategii pro město Vysoké Mýto, která bude brát v potaz všechny rizikové faktory změny klimatu pro toto město. Součástí projektu je vytvoření akčního plánu s návrhy vhodných opatření investičního i neinvestičního typu.