Zvolte si oblast:

Ochrana dudka chocholatého na jižní Moravě

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Projekt
Kraj Jihomoravský kraj
Název programuŽivotní prostředí
Název projektuOchrana dudka chocholatého na jižní Moravě
Číslo projektu320100002
Realizátor projektu

Zoo Brno a stanice zájmových činností, příspěvková organizace

Status

V realizaci od 04/2021

Celkové způsobilé výdaje projektu

423 535 Kč

Schválený grant

381 181,49 Kč (90 %)

Stručné shrnutí projektu:

Cílem projektu je posílení populace dudka chocholatého a rozšíření jeho potravní základny skrze zajištění managementu potravních lokalit, který zahrnuje zejména mozaikovitou seč a extenzivní pastvu.

Ochrana dudka chocholatého bude zároveň přispívat i k ochraně dalších zvláště chráněných druhů živočichů a rostlin.