Zvolte si oblast:

Obnova stromořadí v chodníku ulice Jahnova, Pardubice

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Projekt
Kraj Pardubický kraj
Název programuŽivotní prostředí
Název projektuObnova stromořadí v chodníku ulice Jahnova, Pardubice
Internetové stránky projektu

https://pardubice.eu/obnova-stromoradi-v-chodniku-ulice-jahnova

Číslo projektu3204200007
Realizátor projektu

Statutární město Pardubice

Partner projektu z ČR

ENVICONS s.r.o.

Regionální rozvojová agentura Pardubického kraje

Status

v realizaci

Celkové způsobilé výdaje projektu

8 647 648,57 Kč

Schválený grant

7 782 883,70 Kč

Cílem projektu je realizaci konkrétního adaptačního opatření, a to obnovu uličního stromořadí v ulici Jahnova a na části náměstí Republiky s cílem vytvořit dostatečné prostorové podzemní podmínky pro zdárný růstdřevin a zasakování dešťové vody propustným povrchem. Dále projekt předpokládá financování preventivního opatření v podobě pořízení Územní studie sídelní zeleně pro město Pardubice.