Zvolte si oblast:

Adaptační strategie na klimatickou změnu pro město Šlapanice

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Projekt
Kraj Jihomoravský kraj
Název programuŽivotní prostředí
Název projektuAdaptační strategie na klimatickou změnu pro město Šlapanice
Číslo projektu3194100009
Realizátor projektu

Město Šlapanice

Status

V realizaci od 09/2020

Celkové způsobilé výdaje projektu

1 322 500 Kč

Schválený grant

1 190 250,00 Kč (90 %)

Stručné shrnutí projektu:

Cílem projektu je vytvřit adaptační strategii pro město Šlapanice a snižovat tak negativní dopady změny klimatu na místní obyvatele. Součástí tvorby dokumentu bude detailní analýza rizik na tomto území, na základě které bude vytvořen soubor vhodných opatření.