Zvolte si oblast:

Lepší města pro život - vybrané adaptační projekty a sdílení zkušeností

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Projekt
Kraj Moravskoslezský kraj
Název programuŽivotní prostředí
Název projektuLepší města pro život - vybrané adaptační projekty a sdílení zkušeností
Internetové stránky projektu

https://www.opava-city.cz/sity/projekty/probiha/lepsi-mesta-pro-zivot-vybrane-adaptacni-projekty-sdileni-zkusenosti.html

Číslo projektu3204200019
Realizátor projektu

Statutární město Opava

Partner projektu z ČR

Statutární město Frýdek-Místek;

Statutární město Prostějov;

BUILDIGO s.r.o.;

Centrum udržitelného rozvoje, z.s.

Status

v realizaci

Celkové způsobilé výdaje projektu

29 437 970,50 Kč

Schválený grant

26 000 000 Kč

Cílem projektu je přispět k realizaci konkrétních opatření v souladu se zpracovanou AS Opavy, která obsahuje opatření pro bezpečnou budoucnost a udržitelné fungování města v podmínkách měnícího se klimatu v průběhu 21. století.