Zvolte si oblast:

Přehled schválených projektů - Program Lidská práva

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Aktualizováno 24. 2. 2023

  • Výzva Podpora romských platforem v krajích a na místní úrovni
  • Výzva Budování kapacit romských poradců
  • Výzva Podpora specializovaných služeb pro oběti domácího a genderově podmíněného násilí
  • Výzva Podpora výzkumu, zvyšování povědomí a zlepšení národního provádění standardů v oblasti lidských práv
  • Výzva Tvorba motivačních prázdninových programů a mimoškolních aktivit pro romské děti
  • Výzva Podpora mezioborové spolupráce v oblasti domácího a genderově podmíněného násilí
  • Výzva Organizace osvětových kampaní - zvyšování povědomí o vybraných tématech domácího a genderově podmíněného násilí
  • Výzva Podpora práce s násilnými osobami v případech domácího a genderově podmíněného násilí
  • Předem definované projekty
Pořadí Název projektu Realizátor projektu Schválený grant (Kč)
Přehled schválených projektů - Program Lidská práva
PODPORA ROMSKÝCH PLATFOREM V KRAJÍCH A NA MÍSTNÍ ÚROVNI
1 Romští lídři - hybatelé změny  Diecézní charita ostravsko-opavská  5 978 606
2  Platforma pro zlepšení integrace Romů v Plzeňském kraji Centrum pro komunitní práci  3 765 237
3 Dialogem ke vzájemnému porozumění  EUROTOPIA.CZ  7 524 661 
4  Libuše 2024  MY Litvínov 5 225 900 
5  Společně rozvíjíme romskou občanskou společnost  RomPraha 5 306 670 
6 Cesta k porozumění  Centrum inkluze  2 910 824
7  Romské platformy na Jablonecku a Frýdlantsku Džas Dureder! /Jdeme dál! Romany art workshop  3 948 800 

 

Pořadí Název projektu Realizátor projektu Schválený grant (Kč)
Přehled schválených projektů - Program Lidská práva
BUDOVÁNÍ KAPACIT ROMSKÝCH PORADCŮ
1  Prevence ztráty bydlení a podpora bydlení Statutární město Brno  7 413 160 
2  Všichni společně Město Tábor  2 568 543 
3  Podpora romské menšiny na území městské části Praha 3  Městská část Praha 3 5 314 944 

 

Pořadí Název projektu Realizátor projektu Schválený grant (Kč)
Přehled schválených projektů - Program Lidská práva
PODPORA SPECIALIZOVANÝCH SLUŽEB PRO OBĚTI DOMÁCÍHO A GENDEROVĚ PODMÍNĚNÉHO NÁSILÍ
ROSALIN Centrum komplexní krizové pomoci obětem domácího a genderově podmíněného násilí  ROSA – centrum pro ženy, z.s.  13 250 000
 Centrum Agáta  Diecézní charita České Budějovice 12 542 152 
3  Vypořádejme se s porodnickým násilím Liga lidských práv  4 478 004
4 Centrum pro oběti domácího násilí v Mostě  Charita Most  8 118 597
5 Centrum pro oběti sexuálního násilí  proFem - centrum pro oběti domácího a sexuálního násilí,
o. p. s.  
13 192 728

 

Pořadí Název projektu Realizátor projektu Schválený grant (Kč)
Přehled schválených projektů - Program Lidská práva
PODPORA VÝZKUMU, ZVYŠOVÁNÍ POVĚDOMÍ A ZLEPŠENÍ NÁRODNÍHO PROVÁDĚNÍ STANDARDŮ V OBLASTI LIDSKÝCH PRÁV
1 JSNS - Vzdělávání o lidských právech prostřednictvím audiovizuálních materiálů Člověk v tísni 5 253 629
2 Naplnění Bangkok Rules v ČR: cesta k podpoře lidských práv vězněných a propuštěných žen Rubikon Centrum 5 299 957
3 Ochrana LIidských práv v POLarizovaném kontextu (OLIPOL) Univerzita Karlova 5 297 225
4 Podpora lidských práv v digitální době: zvyšování povědomí a standardů novinářské práce v oblasti dopadu moderních technologií na lidská práva

Iuridicum Remedium, z. s.

5 300 000
5 Společně ke změně - společnou reflexí k prosazení práv lidí s postižením Centrum podpory transformace 4 999 414
6 Životní příběhy za lidská práva Univerzita Karlova 4 777 916
7 Výzkumné centrum domácího a genderově podmíněného násilí Sociologický ústav AV ČR, v. v. i. 5 283 878
8 Vzděláváním ke zlepšení situace na poli lidských práv Centrum pro rozvoj péče o duševní zdraví, z. s. 5 272 518
9 Digitální doba a hrozby pro lidská práva Transparency International - Česká republika, o.p.s. 4 954 618

 

Pořadí Název projektu Realizátor projektu Schválený grant (Kč)
Přehled schválených projektů - Program Lidská práva
TVORBA MOTIVAČNÍCH PRÁZDNINOVÝCH PROGRAMŮ A MIMOŠKOLNÍCH AKTIVIT PRO ROMSKÉ DĚTI
1 Zvyšování školní úspěšnosti mladých Romů ze sociálně vyloučených lokalit města Brna RATOLEST BRNO, z. s. 3 886 240
2 Rodina učí rodinu Blízký soused, z.s. 6 617 520
3 Hanušovice společné MAS Horní Pomoraví o.p.s. 6 182 201
4 Jsme v tom spolu - Sam andre peha! Awen Amenca, z. s. 5 212 588
5 Kamas te phirel andre škola bije dar aneb Chceme do školy bez obav Šance pro Tebe, z.s. 6 482 712
6 Velké Hamry - mimoškolní aktivity a motivační prázdninové programy pro romské děti Město Velké Hamry 4 532 952
7 Centra pro děti v Chomutově, Jirkově, Duchcově a v Janově Charita Most 6 621 722
8 Motivace ke vzdělávání od školky až po střední - podpora dětí i rodičů Cheiron T, o.p.s. 2 916 901
9 Džas dureder - volnočasové učení a motivace ke vzdělávání v Krásné Lípě a ve Šluknově Nová škola, o.p.s. 5 968 266
10 RESLIPEN – vzděláním k úspěchu romských dětí IQ Roma servis, z.s. 6 492 302

 

Pořadí Název projektu Realizátor projektu Schválený grant (Kč)
Přehled schválených projektů - Program Lidská práva
Podpora mezioborové spolupráce v oblasti domácího a genderově podmíněného násilí
1 Spolu proti násilí na jihu Čech Diecézní charita České Budějovice 1 450 240
2 Mezioborová spolupráce a rozvoj personálních kapacit v prevenci domácího a genderově podmíněného násilí v Jirkově Městský ústav sociálních služeb Jirkov 3 930 768
3 POSPOLU: POmoc dětem - SPOLUpráce odborníků Spirála, Ústecký kraj, z.s. 3 899 377
4 Rozvoj Platformy pro pomoc obětem sexuálního násilí proFem - centrum pro oběti domácího a sexuálního násilí, o.p.s. 4 112 797

 

Pořadí Název projektu Realizátor projektu Schválený grant (Kč)
Přehled schválených projektů - Program Lidská práva
Organizace osvětových kampaní - zvyšování povědomí o vybraných tématech domácího a genderově podmíněného násilí
1 S tebou ne! - 2022 aneb Prevence násilí vůči lidem působícím v sexbyznysu a mapování jejich potřeb ROZKOŠ bez RIZIKA, z. s. 2 472 794
2 Hlas proti násilí Česká ženská lobby, z.s. 4 379 290
3 Rodím v klidu bez násilí Unie porodních asistentek, z. s. 4 629 225
4 Děti dětí bez násilí Asociace pracovníků intervenčních center ČR, z.s. 5 202 755
5 Prevence genderově podmíněného násilí v pracovním prostředí veřejných VVI institucí a univerzit v ČR Genderové informační centrum NORA, o.p.s 2 341 816
6 Když to nechce, tak to nechce Konsent, z. s. 5 211 678
7 STOPNASILI.CZ ROSA - centrum pro ženy, z.s. 5 300 000
8 You*th online: Prevence násilí (nejen) na sítích NESEHNUTÍ 3 384 784
9 Osvětou proti stereotypům a mýtům o sexuálním násilí ProFem - centrum pro oběti domácího a sexuálního násilí, o. p. s. 3 663 236
10 Muži proti násilí a za rovnost žen a mužů Otevřená společnost, o.p.s. 2 718 720
11 Práce s násilnou osobou - kampaň k podpoře povědomí o terapeutických programech Liga otevřených mužů, z.s. 4 063 230
12 #StopNenavisti: Osvěta o různých formách násilí vůči veřejně aktivním ženám Fórum 50 %, o.p.s. 1 427 911

 

Pořadí Název projektu Realizátor projektu Schválený grant (Kč)
Přehled schválených projektů - Program Lidská práva
Podpora práce s násilnými osobami v případech domácího a genderově podmíněného násilí
1 Tvá volba - Jihočeský kraj Tvá volba z.ú. 2 864 822
2 Zvládání vzteku - práce s původci násilí ve vztazích Liga otevřených mužů, z.s. 5 054 770
3 Vztek neřídí mé jednání SPONDEA, z.ú. 4 870 566

 

Pořadí Název projektu Realizátor projektu Schválený grant (Kč)
Přehled schválených projektů - Program Lidská práva
PŘEDEM DEFINOVANÉ PROJEKTY
1 Místo pro všechny – budování prostoru pro vzájemné soužití Ministerstvo pro místní rozvoj ČR - Odbor pro sociální začleňování (Agentura) 61 200 000
2 Centrum Romů a Sintů v Praze Muzeum romské kultury 44 625 000
3
Posilování kapacit a metodologická podpora v prevenci domácího a genderově podmíněného násilí
Úřad vlády České republiky 23 970 000
4

Zlepšení v oblasti zacházení s pachateli a v oblasti podpory obětí v případech domácího a genderově podmíněného násilí v ČR 

Institut pro kriminologii a sociální prevenci 7 650 000
 5 Vytvoření systému sběru kvantitativních dat pro vyhodnocování situace Romů v české společnosti Výzkumný ústav práce asociálních věcí, v. v. i.  25 500 000
 6 Posílení aktivit veřejného ochránce práv v ochraně lidských práv (směrem k ustavení Národní lidskoprávní instituce v ČR)  Kancelář veřejného ochránce práv  38 250 000 
 7 Zvyšování povědomí o judikatuře Evropského soudu pro lidská práva a dalších mezinárodních závazcích České republiky v oblasti lidských práv  Ministerstvo spravedlnosti ČR  20 400 000 
Zlepšení přístupu ke spravedlnosti pro zranitelné skupiny  Justiční akademie  36 398 241