Zvolte si oblast:

Podpora lidských práv v digitální době: zvyšování povědomí a standardů novinářské práce v oblasti dopadu moderních technologií na lidská práva

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Aktualizováno 3. 5. 2022
  • Aktualizace informací

Projekt
Kraj Celostátní působnost
Název programuLidská práva
Název projektuPodpora lidských práv v digitální době: zvyšování povědomí a standardů novinářské práce v oblasti dopadu moderních technologií na lidská práva
Číslo projektuLP-HRMGSA-017
Realizátor projektu

Iuridicum Remedium, z. s.

Partner projektu z donorského státu

Electronic Frontier Norway

Partner projektu z ČR

Prague Centre for Media Skills
Středisko žurnalistiky umělé inteligence, IKSZ, Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy (FSV UK)
Ústav státu a práva AV ČR, v. v. i.

Status

Předpokládaná doba realizace: 01/2022 – 01/2024

Další informace

Cílová skupina: Studenti, veřejnost, ostatní menšiny, organizace občanské společnosti

Webové stránky:

http://ddlt.iure.org/
https://twitter.com/iure_cz
https://www.facebook.com/digitalnisvobody/  
https://www.facebook.com/Ceny.Velkeho.bratra.CR/

Celkové způsobilé výdaje projektu

5 300 000 Kč

Schválený grant

5 300 000 Kč (100 %)

Stručné shrnutí projektu:

Cílem projektu je dlouhodobé zvyšování informovanosti a povědomí o dopadu technologií na lidská práva nejen v novinářském světě a ve vzdělávacích institucích, ale i mezi širokou veřejností.

Během pandemie bylo v ČR pravidelně poukazováno na potenciální i reálné porušování lidských práv souvisejících s moderními technologiemi (např. zneužívání osobních dat, nastavení diskriminujících digitálních procesů, atd.). Tato upozornění média většinou přebírala (pokud vůbec) z neziskového sektoru, občanských iniciativ nebo od odborníků z ICT. Cílem tohoto projektu je, aby novináři získali dostatečné dovednosti a znalosti nejen o lidských právech, ale též o rizicích jejich porušování v digitální době a aby se tak stali významnými hlídači jejich dodržování.

Projekt přispěje ke zlepšení situace v oblasti lidských práv v ČR prostřednictvím zvyšování povědomí a profesních standardů budoucích i současných novinářů v oblasti dopadu moderních technologií, včetně umělé inteligence, na dodržování lidských práv.