Zvolte si oblast:

Vztek neřídí mé jednání

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Projekt
Kraj Jihomoravský kraj
Název programuLidská práva
Název projektuVztek neřídí mé jednání
Číslo projektuLP-HRMGSD-005
Realizátor projektu

SPONDEA z.ú.

Status

Předpokládaná doba realizace: 9/2022 - 3/2024

Další informace

Cílové skupiny:

  • Lesbická, gay, bisexuální, transsexuální, intersexuální populace
  • Muži

Webové stránky

Celkové způsobilé výdaje projektu

4 870 566 Kč

Schválený grant

4 870 566 Kč (100 %)

Popis projektu:

Projekt se zaměřuje na prevenci domácího násilí spočívající v realizaci terapeutického programu pro muže nezvládající agresi ve vztazích, a to v regionu Jihomoravský kraj, Brno. Jedná se o podporu zaběhlého poradenského a terapeutického pracoviště a současně o propagaci jeho činnosti a tématu práce s násilnými osobami v daném regionu.

Cíle bude dosaženo prostřednictvím realizace dvou klíčových aktivit:

  • Realizace terapeutických programů (individuálních sezení, skupin a víkendů) pro původce násilí – muže
  • Realizace terapeutických programů pro původce násilí – příslušníky LGBTQ+

 

Projekt vytvoří vůbec první terapeutický program pro ukončení genderově podmíněného násilí u původců/kyň násilí mezi lidmi hlásícími se k LGBTQ+. Na úvod projektu bude provedena komplexní analýza stávajících postojů a ochoty vnímat a řešit genderově podmíněné násilí u příslušných profesí v oblasti LGBTQ+. 

Projekt bude realizován v Jihomoravském kraji. Posílí současné pracoviště programu Chci ovládnout vztek, které  poskytuje poradenské a terapeutické služby nového programu, a to přímo v budově organizace Spondea. Cílem programu pro osoby nezvládající agresi  je původcům a původkyním poskytnout základní informace o projevech a následcích genderově podmíněného násilí a pomoci jim nalézt řešení jejich situace.

Propagace a osvěta bude vedena směrem k odborné i široké veřejnosti, bude zaměřená na medializaci programů a aktivit souvisejících s terapeutickými programy pro muže nezvládající agresi ve vztazích.