Zvolte si oblast:

Motivace ke vzdělávání od školky až po střední - podpora dětí i rodičů

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Aktualizováno 30. 9. 2022
  • Aktualizace textu
  • Úprava textu

Projekt
Kraj Jihočeský kraj
Název programuLidská práva
Název projektuMotivace ke vzdělávání od školky až po střední - podpora dětí i rodičů
Číslo projektuLP-HROVA2-020
Realizátor projektu

Cheiron T, o.p.s.

Partner projektu z donorského státu

N/A

Partner projektu z ČR

Základní škola a Mateřská škola Tábor, náměstí Mikuláše z Husi 45

Status

Předpokládaná doba realizace: 15. 1. 2022–31. 1. 2024

Další informace

Cílová skupina:

  • Děti a mládež (0–17 let)
  • Romové
  • Lidé ohrožení chudobou/v chudobě

Webové stránky: https://www.cheiront.cz/norske-fondy-hrova1-

 

Celkové způsobilé výdaje projektu

2 916 901 Kč

Schválený grant

2 916 901 Kč (100 %)

Stručné shrnutí projektu:

Cílem projektu je řešit neúspěch romských dětí ve vzdělávacím systému na území ORP Tábor pomocí nástrojů sociální práce, volnočasové a speciální pedagogiky.

Selhávání těchto dětí je důsledkem nedostatečných kapacit a spolupráce institucí ve vzdělávacím systému, nepřipravenosti edukačního prostředí a jeho financování a samozřejmě také sociokulturních podmínek a nízkých kompetencí rodin, jejich postoje ke vzdělání a nedostatku rozvojových podnětů dítěte v mimoškolním čase.

 Projekt naplňuje svůj cíl skrze vzájemně se doplňující aktivity zaměřené na rodiče, děti a odborníky, kterých se edukační proces týká. Jedná se např. o zvýšení motivace rodičů směrem k uvědomění si významu všech stupňů vzdělávání, podporu v podobě konzultací a mediací komunikace se školskými zařízeními, aktivity zaměřené na dítě spočívající v podpoře školních aktivit mimo prostor školy, v nabídce volnočasových aktivit, které dětem umožní rozvoj dovedností zvyšujících šance na úspěch v edukačním procesu apod.    

Průřezovým nástrojem je organizace v regionu zatím chybějících multidisciplinárních setkání aktérů zaměřených na edukaci dítěte, která se budou konat pravidelně (čtyřikrát ročně) a zároveň v případě potřeby v reakci na nenadálou situaci dítěte či rodiny.