Zvolte si oblast:

Muži proti násilí a za rovnost žen a mužů

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Projekt
Kraj Celostátní působnost
Název programuLidská práva
Název projektuMuži proti násilí a za rovnost žen a mužů
Číslo projektuLP-HRMGSC-013
Realizátor projektu

Otevřená společnost, o.p.s.

Status

Předpokládaná doba realizace: 10/2022 - 4/2024

Další informace

Cílová skupina:

  • Ženy
  • Muži
  • Oběti domácího/genderově podmíněného násilí

Webová stránka:

Celkové způsobilé výdaje projektu

2 718 720 Kč

Schválený grant

2 718 720 Kč (100 %)

Popis projektu:

V ČR tvoří ženy až 95 procent obětí domácího a genderově podmíněného násilí a fyzické nebo sexuální násilí zažilo v ČR 32 procent žen. Účelem projektu je snížit výskyt genderově podmíněného násilí zaměřením se na jednu z jeho základních příčin, přetrvávající nerovnost žen a mužů v důsledku nízké angažovanosti mužů, zejména těch v rozhodovacích funkcích a také v důsledku přetrvávajících autoritativních představ o mužství. 

Je-li někdo vnímán jako méně hodnotný, mají ostatní i on sám tendenci neproblematizovat tolik příkoří, kterému je vystaven. A je-li dvojí standard chápání hodnoty mužů a žen vnímán jako normální, je tendence chápat disciplinaci, symbolické násilí a fyzické násilí uplatňované na ženy jako normální, přirozené či tradiční. Mnozí čeští muži, včetně těch v rozhodovacích pozicích si stále ještě mužství spojují s nadřazeností, přehlížejí a zpochybňují důvody, proč řešit agendu rovnosti žen a mužů, přitom současně většinově působí v rozhodovacích pozicích a bez nich nelze dosáhnout změn. Chybí politická vůle a leadership k prosazování agendy, je prováděna jen formálně. Předpokladem řešení problému je, že muži začnou reflektovat svoji nadřazenou pozici.

Advokační kampaň bude postavená na (revidovaném) policy paperu, vytvořeném realizátorem projektu, s názvem Muži a moc ve veřejné sféře. Cílem je motivovat aktivní a rovnosti potenciálně otevřené muže z komunální úrovně. Plánem projektu je učinit 20 mužů z vedeních obcí senzitivnějších a aktivnějších tak, aby si obsah policy paperu vzali za svůj, tzn. aby se s podporou nově vytvořené skupiny pokusili naplnit co nejvíce jeho bodů, které muži v rozhodovacích pozicích mohou na osobní a lokální (komunální) úrovni učinit. Ve vytvořené skupině budou také ženy, skupina bude složená z politiků/ček komunální úrovně a genderových expertů/tek z NNO a akademické sféry. Cílem je dosáhnout konkrétních pozitivních změn ve čtyřech obcích, tyto změny zdokumentovat jako příklady dobré praxe a prezentovat je formou advokační kampaně politikům z celostátní politiky, a získat tak nové ambasadory nenásilí a rovnosti i v senátu a poslanecké sněmovně (minimálně deset). Realizátoři projektu se budou snažit i o institucionální změny, jako je např. založení senátní pracovní skupiny, která se bude nerovnosti žen a mužů věnovat.

Za osvětovou aktivitu bylo inovativně zvoleno dokumentární divadlo. V rámci projektu bude nejprve uspořádáno celkem šest tzv. genderman diskusí, které jsou obdobou kvalitativního výzkumu (focus groups). Umožňují mužům snáze nahlédnout genderové problémy, které obyčejně sami nejsou schopni vidět, v první fázi muži a ženy diskutují odděleně, ve druhé a třetí společně. Muži a ženy z cílové skupiny se poté zúčastní premiéry inscenace dokumentárního divadla, která bude pracovat i s jejich vlastními názory z genderman diskusí.