Zvolte si oblast:

Podpora romské menšiny na území městské části Praha 3

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Aktualizováno 30. 9. 2022
  • Aktualizace textu
  • Aktualizace informací
  • Aktualizace odkazu

Projekt
Kraj Hlavní město Praha
Název programuLidská práva
Název projektuPodpora romské menšiny na území městské části Praha 3
Číslo projektuLP-HROVA1B-003
Realizátor projektu

Městská část Praha 3

Partner projektu z ČR

R-Mosty, Slovo 21

Status

Předpokládaná doba realizace: 09/2021 – 04/2024

Další informace

Cílová skupina: Romové, organizace občanské společnosti

Webové stránky:

https://www.praha3.cz/samosprava/kompetence-clenu-rmc/socialni-zalezitosti-a-zdravotnictvi/socialni-sluzby/projekty/aktualni-projekty/podpora-romske-mensiny-na-uzemi-mestske-casti-praha-3

Sociální sítě:
https://www.facebook.com/Romsk%C3%BD-poradce-na-M%C4%8C-Praha-3-111400324707504

https://www.facebook.com/praha3.cz

Celkové způsobilé výdaje projektu

5 314 944 Kč

Schválený grant

5 314 944 Kč (100 %)

Stručné shrnutí projektu:

Záměrem projektu je posílit inkluzi a postavení Romů prostřednictvím posílení kapacit romských poradců za účelem zajištění úkolů napomáhajících výkonu práv příslušníků romské menšiny a integrace příslušníků romské komunity do společnosti, včetně zajištění jejich vzdělávání.

Hlavním cílem projektu je podpora romské menšiny na území MČ Praha 3. Součástí projektu je zřízení nového pracovního místa romského poradce na úřadě MČ. Romský poradce přispěje významnou měrou k integraci romské komunity na daném území. Poradce bude fungovat jako mediátor mezi romskou menšinou a většinovou společností. Od 2.11. 2021 nastoupila na pozici romského poradce Mgr. Veronika Polášková.

Díky pravidelným setkáváním pracovní skupiny pro romskou menšinu dojde k provazbě místní samosprávy s neziskovými organizacemi, které se zabývají romskou problematikou. To v konečném důsledku povede ke zlepšení vzájemné spolupráce, komunikace a pochopení problémů, kterým romská menšina čelí. První setkání pracovní skupiny pro romskou menšinu proběhne dne 6. 12. 2021. Zúčastní se jí zástupci Odboru sociálních věcí ÚMČ Praha 3, včetně romské poradkyně, zástupci partnerských organizací (R-Mosty a Slovo 21), zástupci organizací Romodrom, RomanoNet, Romea, ZŠ Cimburkova, dále zástupce Centra sociálních služeb Praha a v neposlední řadě také zástupce MHMP. Schůzky realizačního týmu se konají pravidelně každé 2 měsíce.

Projekt přispěje ke zvýšení pocitu sounáležitosti ze strany romské minority a zlepšení postavení Romů a jejich vnímání majoritní společností..