Zvolte si oblast:

Dialogem ke vzájemnému porozumění

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Aktualizováno 6. 2. 2023
  • Aktualizace informací
  • Úprava textu
  • Aktualizace informací, doplnění odkazu na příklady dobré praxe

Projekt
Kraj Celostátní působnost
Název programuLidská práva
Název projektuDialogem ke vzájemnému porozumění
Číslo projektuLP-HROVA1A-005
Realizátor projektu

EUROTOPIA.CZ

Partner projektu z ČR
  • Centrum pro média, ekologii a demokracii
  • Ecce Homo Šternberk
  • Elim Opava
  • Město Krnov
  • Město Moravský Beroun
  • Statutární město Opava
  • Slezská Univerzita v Opavě
Status

Předpokládaná doba realizace: 08/2021 – 04/2024

Další informace

Cílová skupina: Příslušníci romské menšiny, Děti a mládež (0-17), organizace občanské společnosti

Webové stránky: 

Tiskové zprávy:

Příklady dobré praxe:

 

Celkové způsobilé výdaje projektu

7 524 661 Kč

Schválený grant

7 524 661 Kč (100 %)

Stručné shrnutí projektu:

Cílem projektu je podpora začleňování a posilování postavení Romů v České republice, zejména v Moravskoslezském a Olomouckém kraji. K dosažení tohoto cíle bude vytvořena platforma spolupráce, která nabídne realizaci workshopů, kurzů, školení či jiných aktivit podporujících komunitní práci a vytvoření pozitivního obrazu Romů.

Platforma spolupráce bude zajištěna participací romské menšiny na místní a regionální úrovni. Projekt se zaměří na aktivizaci a posílení postavení Romů v rámci komunitní práce v sociálně vyloučených lokalitách (a to ve 3 městech a 6 lokalitách (3 lokality Opava, 2 lokality Krnov, 1 lokalita Moravský Beroun). Dojde tak k podpoře, posílení a zkvalitnění komunitní práce na místních úrovních, a to se záměrem usnadnění přístupu k základním právům Romského etnika a jeho propagace.

Důležitým aspektem projektu je také partnerství s proromskými NNO. Benefity lze spatřovat ve vzájemné podpoře, komplementaritě a sdílení zkušeností mezi odlišnými městy a lokalitami. Význam partnerství se zapojenými městy bude spočívat zejména v podpoře komunitní práce na území měst, zapojení se do platformy spolupráce a publicity.

Celkově tak projekt přispěje ke zlepšení pozitivního obrazu Romů k posílení jejich inkluze a postavení ve společnosti.