Zvolte si oblast:

You*th online: Prevence násilí (nejen) na sítích

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Projekt
Kraj Celostátní působnost
Název programuLidská práva
Název projektuYou*th online: Prevence násilí (nejen) na sítích
Číslo projektuLP-HRMGSC-011
Realizátor projektu

    NESEHNUTÍ

Partner projektu z ČR

Česká ženská lobby, z.s.

Status

Předpokládaná doba realizace: 11/2022 - 4/2024

Další informace

Cílová skupina: 

  • Mladí dospělí (18 - 29 let)
  • Studenti (jakýkoli věk)
  • Oběti domácího / genderově podmíněného násilí

Webová stránka:

Celkové způsobilé výdaje projektu

3 384 784 Kč

Schválený grant

3 384 784 Kč (100 %)

Popis projektu

Hlavním záměrem projektu je osvěta v tématu potírání a prevence nových forem genderově podmíněného násilí především v online prostoru, které ve vysoké míře zasahují zejména mladé lidi. Projekt chce poukázat na fakt, že online a offline svět nejsou dva oddělené, neovlivňující se celky, ale jsou vzájemně provázány.

V rámci projektu budou zrealizovány dvě osvětové kampaně, z nichž jedna bude probíhat v online- a druhá v offline prostoru v několika městech (např. Brno, Praha, Olomouc, Ostrava nebo Jihlava). Tyto kampaně budou zaměřeny na informování ohledně nových forem genderově podmíněného násilí především v online prostoru: stalking, kyberšikana, slutshaming, bodyshaming, revenge porn a další. 

Jejich primární cílovou skupinou budou mladí lidé ve věku 12 - 25 let, sekundární cílovou skupinou pak širší veřejnost. Pro mladé lidi je online prostředí místem, kde vztahy nejen navazují, ale i udržují. Zároveň je i místem, kde se odehrávají různé formy násilí (kyberšikana, stalking, bodyshaming…). V případě, že se mladí lidé v tomto prostředí dobře orientují, mají dostatek informací a kompetencí k tomu, aby byli schopni adekvátních reakcí, lze mnohým negativním jevům předcházet, případně je efektivně řešit. I s ohledem na pandemii COVID-19 se online prostor stal pro mnohé místem seberealizace, ve kterém tráví velké množství času a je neoddělitelně propojen s jejich reálnými životy. Proto tento projekt, cílený na prevenci násilí na sociálních sítích a v online prostředí, může poskytnout nezbytné informace/kompetence k tomu, aby mladí lidé byli schopni problematickým situacím předcházet, aby je dokázali včas rozpoznat a v případě potřeby vyhledat pomoc.
Do přípravy a realizace online kampaně budou aktivně zapojeni i mladí lidé spadající do cílové skupiny projektu. Jejich zapojení je zásadní, kampaň bude vycházet především z jejich zkušeností a reálných potřeb.
V rámci offline kampaně budou zrealizovány 4 veřejné akce, kde bude prezentována zmiňovaná problematika a představovány aktivity realizátora v této oblasti. Účastníci budou moci diskutovat o tématech spojených s genderově podmíněným násilím a novými médii. Offline kampaň bude podpořena realizací osmi workshopů na základních a/nebo středních školách. 

Současně budou probíhat advokační aktivity, během kterých budou mladí lidé za pomoci mentoringu zkušené organizace, realizovat lobbyingové aktivity.

V rámci kampaně vzniknou tyto výstupy: síťování a vzdělávání zástupců cílové skupiny, odborné konzultace a podpora pro aktivní zástupce*kyně cílové skupiny, konkrétní osvětový a aktivizační obsah na sociálních sítích.