Zvolte si oblast:

Cesta k porozumění

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Aktualizováno 2. 5. 2022
  • Aktualizace textu

Projekt
Kraj Moravskoslezský kraj
Název programuLidská práva
Název projektuCesta k porozumění
Číslo projektuLP-HROVA1A-013
Realizátor projektu

Centrum inkluze

Partner projektu z ČR

EUROTOPIA.CZ, IQ Roma servis, Město Budišov nad Budišovkou, Město Vítkov, Vzájemné soužití

Status

Předpokládaná doba realizace: 01/2022 – 12/2023

Další informace

Cílová skupina: Romové, organizace občanské společnosti, veřejnost

Webové stránky:

http://www.centruminkluze.cz/projekt-cesta-k-porozumeni.php
http://www.centruminkluze.cz/2022-01-20_cesta-k-porozumeni.php
https://www.facebook.com/CentrumInkluzeOps

Celkové způsobilé výdaje projektu

2 910 824 Kč

Schválený grant

2 910 824 Kč (100 %)

Stručné shrnutí projektu:

Záměrem projektu je posílení inkluze a postavení Romů a zlepšení vztahů mezi romskou minoritou a majoritou v regionu Vítkovska.

Projekt si klade za cíl přispět k aktivizaci a zplnomocnění romských obyvatel a vytvořit kompetentní komunitu, která si bude uvědomovat a formulovat své potřeby a cíle a následně na nich společnými silami pracovat. Cílem je rovněž umožnit členům romské komunity zažít si pocit úspěchu a vlastní síly a změnit okolnosti svého života.

Mezi klíčové aktivity projektu se řadí realizace komunitních prací v Budišově nad Budišovkou, podpora romských lídrů a vznik romské platformy a v neposlední řadě i realizace edukativních a osvětových akcí za účelem zlepšení obrazu Romů na Vítkovsku.

Realizací aktivit projekt rovněž přispěje ke zlepšení vzájemných vztahů mezi obyvateli, ke zmírnění interpersonálních a komunitních konfliktů, ke zmírnění rizikových projevů chování, k lepšímu vnímání obyvatel sociálně vyloučených lokalit veřejností a vytvoření skupinové identity.

Realizátor očekává, že projekt přispěje k celkovému zlepšení situace Romů žijících v regionu Vítkovska a dojde tak i ke zlepšení vzájemných vztahů s majoritou.