Zvolte si oblast:

Centrum pro oběti domácího násilí v Mostě

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Aktualizováno 27. 3. 2024
  • Aktualizace informací
  • Aktualizace informací - závěrečná konference projektu

Projekt
Kraj Celostátní působnost
Název programuLidská práva
Název projektuCentrum pro oběti domácího násilí v Mostě
Číslo projektuLP-HROVA3-001
Realizátor projektu

Charita Most

Partner projektu z ČR

Statutární město Most

Status

Předpokládaná doba realizace: 11/2021 – 04/2024

Další informace

Cílová skupina: Oběti domácího/genderově podmíněného násilí

Webové stránky: https://www.charita-most.cz

Závěrečná konference projektu:

článek o výsledcích a závěrečné konferenci zde

prezentace Charita Most - Centrum pro oběti domácího násilí - Závěrečná konference projektu (.PDF, 3156 kB)

Celkové způsobilé výdaje projektu

8 118 597 Kč

Schválený grant

8 118 597 Kč (100 %)

Stručné shrnutí projektu:

Obecným cílem je efektivně a komplexně vyřešit případy domácího násilí, které se v Mostě a jeho okolí vyskytnou a jejichž oběti požádají o pomoc.

Účelem projektu je posílit kapacitu systému pro prevenci a boj proti domácímu a genderově podmíněnému násilí prostřednictvím vytvoření Centra pro oběti domácího násilí v Mostě, které bude poskytovat komplexní program pomoci obětem domácího násilí. Toto centrum se bude skládat z poradenského centra, které se bude nacházet v budově Oblastní charity Most. Další součást centra budou dva byty v běžné zástavbě, které budou sloužit jako krizové, či nouzové ubytování. Dále bude zvýšena kapacita podporujících osob (2 poradkyně, psychoterapeutka, právnička), které obětem pomáhají. Bude také zaveden systém vyhledávání obětí domácího násilí, které jsou násilníkem ohroženy na zdraví a mají zájem svou situaci řešit.

Dojde k vytvoření dvou interdisciplinárních týmů pro efektivní a komplexní práci s oběťmi. Tyto týmy pomohou s dalším cílem projektu, kterým bude vrátit oběti domácího násilí zpět do běžného života. Prvním cílem bude, aby se oběti vymanily z područí násilníka a to jak fyzického, finančního, tak sociálního. Cílem tedy bude nalézt jim standardní bydlení, zaměstnání nebo jiný příjem a pomoci je zařadit se do jiných sociálních skupin. Posledním cílem bude zvýšit informovanost v oblasti domácího násilí u laické i odborné veřejnosti. Díky médiím a uspořádání vzdělávacích akcí.

Zřízení centra napomůže k lepšímu řešení případů domácího násilí v okolí Mostecka a pomůže obětem domácího násilí k životu bez strachu.