Zvolte si oblast:

Všichni společně

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Aktualizováno 30. 9. 2022
  • Aktualizace informací
  • Úprava textu

Projekt
Kraj Jihočeský kraj
Název programuLidská práva
Název projektuVšichni společně
Číslo projektuLP-HROVA1B-002
Realizátor projektu

Město Tábor

Partner projektu z ČR
  • Centrum pro média, ekologii a demokracii
  • Cheiron T
Status

Předpokládaná doba realizace: 09/2021 – 04/2024

Další informace

Cílová skupina: Romové, organizace občanské společnosti, veřejnost

Webové stránky:

https://www.taborcz.eu/norske-fondy-2014-2021/ds-3819/archiv=0&p1=93389
https://cs-cz.facebook.com/mutaborcz/

Celkové způsobilé výdaje projektu

2 568 543 Kč

Schválený grant

2 568 543 Kč (100 %)

Stručné shrnutí projektu:

Cílem projektu je posílit postavení a odpovědnost romské komunity v řešení svých záležitostí prostřednictvím radikálního personálního navýšení pozice romských poradců města Tábor.

Romští poradci budou spolupracovat nejen s různými odbory městského úřadu, ale také s neziskovými organizacemi, školskými zařízeními, městskou i státní policí a hlavně samostatnou romskou komunitou.

Na konci projektu bude mít Tábor dva (nejlépe genderově i etnicky vyvážené) proškolené, zaučené a široce respektované odborníky na romskou problematiku. Ti budou vědět jak zprostředkovat kontakt mezi romskou komunitou, zástupci města a dalšími organizacemi za účelem zlepšení situace romské komunity v ORP Tábor a také jak v rámci politiky města prosazovat systémové změny vedoucí k většímu zapojení a odpovědnosti místních Romů. Budou mít za sebou analýzy, studie i plány a doporučení, na základě kterých budou schopni věcně argumentovat s vedením města i romskou komunitou.

Očekávaným přínosem projektu je také posílení schopnosti romské komunity sdružovat se za účelem dosažení svých cílů a romští poradci budou motivovat Romy k zakládání spolků či jiných formálních organizací občanské společnosti. Romové budou také podporováni ve shánění finančních prostředků na svou činnost a z pasivních příjemců se stanou aktivními partnery města i dalších subjektů.

Romští poradci budou po skončení projektu stabilními články místní i krajské sítě a budou zastupovat zájmy Romů při plánování činností na místní i krajské úrovni.